Service

Alwiti BV werkt vanuit een heldere klant- en servicegerichte instelling en combineert dit met een hoog kwaliteitsniveau en gedegen vakmanschap. Een doordacht kwaliteitssysteem geeft opdrachtgevers de formele waarborg dat de door Alwiti BV gerealiseerde projecten en geleverde diensten aan de overeengekomen eisen voldoen. Dit kwaliteitssysteem is sinds januari 2008 gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001/2000.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Als u producten afneemt bij Alwiti bv betekent dit dat u een goede service en kwaliteit kan verwachten. Uw kozijnen worden zorgvuldig gemonteerd en er wordt altijd rekening gehouden met de ombouw, zodat er geen onnodige schade wordt veroorzaakt.

Een van de voordelen van aluminium is natuurlijk de garantie:

  • Alwiti BV staat voor een periode van 5 jaar na oplevering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestaties (wind en waterdichtheid).
  • Garantietermijn afwijkend van bovengenoemde voorwaarden op ventilatieroosters en hang- en sluitwerk 1 jaar.
  • Garantietermijn t.b.v. het glas voor een periode van 10 jaar na oplevering.
  • Garantietermijn t.b.v. het coaten voor een periode van 3 jaar na oplevering exclusief filiforme corrosie